تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر شعر
 
درد و رنجی كشیده ام كه مپرس

درد و رنجی كشیده ام كه مپرس              

 طعم جوری چشیده ام كه مپرس

ادامه مطلب