تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر دوستی
 
محبت و دوستی

1- اگر می خواهید دوستتان بدارند، دوست بدارید و دوست داشتنی هم باشید.

2- ما نمی توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم ؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پیوند می دهد. به یاری همین رشته های حساس است که اعمال ما منتقل می شود وبه صورت واکنش به ما باز می گردد.

3-در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن ، بیش از نیاز به نان است .

4- دوست داشتن نیز نظیر عبادت کردن، همچنان که عمل است یک نیروی شفا دهنده و خلاّق  نیز به شمار می آید.

ادامه مطلب

از همسرم و رفتارهایش متنفر شده ام


سئوال:مدتی است از همسرم و رفتارهایش متنفر شده ام هر کار می کنم نمی توانم دوستش داشته باشم.گاهی زیر یک سقف بودن با او برایم مشکل می شود؟

جواب:

خواهرم مسئله ای که ذکر کردید چند پاسخ به همراه دارد؛

اگر در گذشته به فرد دیگری علاقه مند بودید و به دلایلی با مردی که هم اکنون همسر شماست ازدواج کردید بدانید مصلحت خدا بر این بوده  و خوشبختی شما در این است که با این فرد به کمال دین و دنیا ی خود برسید و این ها همه آزمایشات خداوند است که در مقابل وسوسه های شیطانی قرار داده تا میزان ایمان شما ارزیابی شودبدانید که وسوسه جدایی اغلب از سوی شیطان است.

ادامه مطلب